Een groep gewichtige professionals, qua uitstraling én ervaring.

De kwaliteit van de zorg is in Nederland – onder andere door bezuinigingen – behoorlijk afgenomen.

Het gevolg? Hoge werkdruk, een gevoel van onveiligheid en meer agressie. Om de boel draaiende te houden wordt vaak (en veel) gebruik gemaakt van externe inhuur. Maar door wisselende gezichten, een gebrek aan kennis en kunde komen de vaste teams alleen maar meer onder druk te staan…

Wij zien onze rol daarom als een essentiële: Want hoe beter wij bijsturen en de vakkundigheid en veiligheid binnen zorgorganisaties vergroten, hoe meer mensen daar baat bij hebben. Met onze inzet kunnen we de zelfverzekerdheid, kennis en het werkgeluk van het zorgpersoneel weer laten toenemen. En dat werkt door naar de patiënten.

Dus daar staan wij voor: Daadkrachtig doorpakken. En daarmee de rust en stabiliteit terugbrengen in de zorg in Nederland!

Dat doen we met dit team

François

Algemeen directeur & oprichter Crisis Zorg Team | GGZ-agoog | 8 jaar ervaring

Ik heb mijn kennis en ervaring verworven in de voor mij meest uitdagende takken van zorg: De geestelijke gezondheidszorg (zowel acuut, langdurig als forensisch), en jeugdzorg. Het menselijke aspect in mijn werk als hulpverlener is voor mij het belangrijkste, het centraal stellen van de cliënt en zijn of haar omgeving. Goede, respectvolle zorg, dat is waar het mij om gaat!

George

Operationeel directeur & oprichter Crisis Zorg Team | GGZ-agoog | 6 jaar ervaring

Ik vind het eervol om het juiste te doen door mij in te zetten voor mijn medemens, ongeacht hun situatie. Ik sta met beide benen op de grond, kalm en evenwichtig. Daarbij behandel ik mensen om mij heen altijd met oprechte interesse, waardoor er een mooie samenwerking en verbinding ontstaat.

Sebastiaan

Verpleegkundige | 10 jaar ervaring

Ik werk al jaren met veel plezier in de acute psychiatrie. Tussendoor heb ik wat uitstapjes gemaakt binnen de GGZ, maar ik kwam toch altijd weer terug op de acute opnameafdeling. Daar haal ik de meeste voldoening uit en ben ik op mijn best. Met mijn relativerende vermogen en een dosis humor zorg ik ervoor dat iedereen zich fijn en veilig voelt.

Mark

Verpleegkundige | 30+ jaar ervaring

Iedere cliënt heeft recht op een nieuwe start. Ik heb jarenlang in de acute psychiatrie en ernstige verslavingszorg gewerkt en mezelf daarin ontwikkeld om bepaalde situaties professioneel te de-escaleren. De laatste jaren focus ik me ook op de meer coördinerende rol: ik zet de grote lijnen uit en zorg dat een team (weer) samenwerkt.

Jeroen

Psycholoog & verpleegkundige | 15 jaar ervaring

Een relatief onervaren team bijsturen en advies geven zodat zij weer in hun kracht staan, dat is wat ik doe. Mijn eigen kennis en kunde deed ik op in de acute psychiatrische hulpverlening en de SGGZ. Zoals het sturing geven aan twee forensische resocialisatieafdelingen voor mensen met een licht verstandelijke beperking en ernstige psychiatrische problematiek.

Thomas

Verpleegkundige | 6 jaar ervaring

Intramurale en extramurale crisiszorg psychiatrie. De stabiele factor zijn waar men op kan bouwen, dat is mijn rol. Ik ben iemand die altijd rustig blijft en het overzicht behoudt. Wat mij betreft de enige manier om complexe situaties echt goed op te lossen.

Marco

Verpleegkundige | 30 jaar ervaring

Mijn specialiteit is comorbiditeit met trippel problematiek. Ik ben een generalist op zorggebied en evident praktisch werken en heb op allerlei verschillende plekken binnen de zorg gewerkt. Zo heb ik meer dan 12 jaar in het ziekenhuis gewerkt (MPU) en heb ik ruime ervaring in de forensische psychiatrie en verslavingszorg.

Michiel

Verpleegkundige | 20 jaar ervaring

Verpleegkunde is mijn passie en ik werk met veel plezier al zo’n lange tijd in de psychiatrie. Het mooie van mijn werk is om een bijdrage te leveren en te helpen bouwen aan kwalitatief goede zorg in Nederland.

Frank

Psychiater | 25 jaar ervaring

Ik heb 25 jaar ervaring in het vak, waarvan 18 jaar als psychiater gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van mensen met ernstige psychiatrische stoornissen. En de klinische en spoedeisende psychiatrie, dat is mijn expertise.