Zo werken we

Onze mensen komen daadkrachtig doorpakken in jullie organisatie. Daarom werken we altijd met vaste teams die zich gedurende de opdracht committeren aan jullie. Bekende gezichten mét bewezen ervaring.

Daarbij draait het om coachen on the job: We nemen het werk niet over, maar laten zien waar het vastloopt. De vinger op de zere plek, dat is het idee. Precies dat lossen we op. Zodat jullie daarna zelfstandig en stabiel verder kunnen. 

Dat doen we in deze 5 stappen:

1. Hulpvraag bepalen
We werken mee, observeren en gaan het gesprek aan. Op basis daarvan stellen we de hulpvraag en probleemanalyse vast.

2. Plan van aanpak maken
Op basis van de probleemanalyse maken we samen met jullie een passend plan van aanpak, inclusief alle benodigde expertise om jullie organisatie weer op orde te krijgen.

3. Uitvoeren van de opdracht
Daar waarvoor we er zijn: Actie! We gaan aan de slag op de afgesproken manier en volgens de overeengekomen planning.

4. Tussentijds monitoren
We blijven checken: Levert onze inzet het resultaat op dat we willen? Gedurende het hele proces blijven we betrokken bij de uitvoering van onze inzet. Samen met jullie monitoren we continu de geleverde kwaliteit.

5. Overdracht en nazorg

We bouwen onze ondersteuning strategisch af en dragen de hulpvraag over aan jullie bestaande team, zodat zij vol zelfvertrouwen met kennis en kunde verder kunnen.