Duurzame, kwalitatieve oplossing voor uw zorgprobleem.
Doelgericht & Effectief!

Ons aanbod

Een team van specialisten waaronder een psychiater met vele jaren ervaring, psychiaterisch verpleegkundige en ggz-agogen. Op aanvraag van een zorginstelling kunnen onze zorgverleners bij een crisissituatie worden ingezet.


Samen met de instelling gaan wij een samenwerking aan om de zorg voor cliënten en ondersteuning aan medewerkers doelmatig, kwalitatief en duurzaam te organiseren.

De inzet is een vast team. Wij zijn geen bemiddelingsbureau! Onze teamleden verbinden zich voor de duur van de opdracht aan de instelling.

Wij coachen teams in het vergroten van kennis, kunde en groei in de samenwerking volgens het ‘coaching on the job’ principe.

Indien gewenst verzorgen wij uw recruitment- en content marketing. Wij brengen uw instelling in contact met de juiste doelgroep middels creative compagnes en conceptontwikkeling.

Dit kan in samenwerking met de recruitment afdeling van de instelling.


Het Crisis Zorg Team wordt ingezet bij

  • Zorgteams die zijn vastgelopen.
  • Onveilige situaties door onderbezetting.
  • Langdurige uitval van (vast) personeel.
  • Zeer ernstige gedragsproblematiek bij een of meerdere cliënten/patiënten binnen een behandel- of woonsetting.
  • Ontwrichtend of agressief gedrag van een of meerdere cliënten/patiënten binnen een behandel- of woonsetting.
  • Stagnering binnen een behandeltraject van een individuele casus.
  • Ondersteuning bij langdurige separatie/isolement van een of meerdere cliënten/patiënten.

Onze werkwijze

1. Inventariseren van de hulpvraag
Aan de hand van enkele meeloopdagen en daaruit voortvloeiende observaties en gesprekken brengen we de exacte (inhoudelijke) hulpvraag in kaart en komen we tot een nauwkeurige probleemanalyse.

2. Opstellen plan van aanpak
Op basis van de probleemanalyse maken we samen met de organisatie een passend plan van aanpak inclusief alle benodigde expertise voor de specifieke hulpvraag.

3. Daadwerkelijke ondersteuning
We gaan aan de slag op de afgesproken manier en volgens de overeengekomen planning.

4. Monitoren kwaliteit
Gededurende het hele proces blijven we betrokken bij de uitvoering van de zorg. Samen met de organisatie monitoren we continu de geleverde kwaliteit.

5. Overdracht en nazorg
We bouwen onze ondersteuning strategisch af en dragen de hulpvraag over aan het bestaande team. Zo bliven kennis en kunde binnen de organisatie.

Meer Weten?

Inzet van het Crisis Zorg Team
vergroot de kwaliteit van zorg en waarborgt de veiligheid van medewerkers en patiënten.

Neem contact op