Duurzame, kwalitatieve oplossing voor uw zorgprobleem.

Doelgericht & Effectief!

Ons aanbod

Het Crisis Zorg Team bestaat uit psychiatrisch verpleegkundigen en ggz-agogen. Op aanvraag van een zorginstelling kunnen onze zorgverleners bij een crisissituatie worden ingezet.


Samen met de instelling gaan wij een samenwerking aan om de zorg voor cliënten en ondersteuning aan medewerkers doelmatig, kwalitatief en duurzaam te organiseren.

De inzet is een vast team. Wij zijn geen bemiddelingsbureau! Onze teamleden verbinden zich voor de duur van de opdracht aan de instelling.

Wij coachen teams in het vergroten van kennis, kunde en groei in de samenwerking volgens het ‘coaching on the job’ principe.

Indien gewenst verzorgen wij een wervingscampagne voor nieuwe medewerkers voor de instelling. Dit kan in samenwerking met de recruitment afdeling van de instelling.


Het Crisis Zorg Team wordt ingezet bij:

 • Onveilige situaties wegens onderbezetting.
 • Langdurige uitval van (vast) personeel.
 • Zeer ernstige gedragsproblematiek bij een of meerdere cliënten/patiënten binnen een behandel- of woonsetting.
 • Ontwrichtend of agressief gedrag van een of meerdere cliënten/patiënten binnen een behandel- of woonsetting.
 • Stagnering binnen een behandeltraject van een individuele casus.
 • Ondersteuning bij langdurige separatie/isolement van een of meerdere cliënten/patiënten.

Onze werkwijze

 • Een team van ervaren ggz-agogen en psychiatrisch verpleegkundigen die zich committeren aan de opdracht.
 • Een team dat zich contractueel verbindt aan een duurzame uitvoering van de opdracht. Continuïteit van de personele inzet wordt hierdoor mogelijk.
 • Een team dat samen werkt met de opdrachtgever aan een professionele ontwikkeling van de organisatie en haar mensen.
 • Een team dat de kwaliteit van zorg behoudt en vergroot, ondanks de omstandigheden waar instelling mee kampt.
 • Een team dat het gevoel van veiligheid vergroot bij zowel de medewerkers als de clienten/patiënten.

Meer Weten?

Inzet van het Crisis Zorg Team vergroot de kwaliteit van zorg en waarborgt de veiligheid van medewerkers en patiënten.

Neem contact op