In verbinding samenwerken
vergroot de kwaliteit en veiligheid


Meer informatie


Het Crisis Zorg Team

Bestaat uit een psychiater met vele jaren ervaring en een team van zeer ervaren ggz-agogen en psychiatrisch verpleegkundige. Al onze teamleden hebben ruime ervaring binnen de:

  • Geestelijke gezondheidszorg
  • Forensische zorg
  • Jeugdzorg
  • verslavingszorg

Het Crisis Zorg Team is er voor instellingen en organisaties die te kampen hebben met vastgelopen zorgteam(s), personeelstekorten, crisis situaties en veiligheidsvraagstukken.

Wij ondersteunen bij onveilige situaties door onderbezetting, ernstige gedragsproblematiek, complexe casuïstiek waarbij sprake is van stagnering in de behandeling.
"Wij streven naar een duurzame oplossing voor instellingen en hun zorgteams"


Door onze ruime ervaring met crisissituaties is het Crisis Zorg Team instaat om andere zorgteams te ondersteunen.

Wij zetten ons in om de rust, stabiliteit en veiligheid te vergroten op de afdeling. Deze factoren hebben een positief effect op het ervaren van werkgeluk, we weten immers allemaal hoe belangrijk dit is. Dit doen wij door intensief samen te werken met de zorgteams. 

Wij nemen het werk niet over, maar staan naast het team en werken samen aan de oplossing voor de crisissituatie die zich op dat moment voordoet.

Ook bouwen we systemen in om een dergelijke situatie in de toekomst te voorkomen en streven we naar het creëren van een veilig leerklimaat waarin overdracht van kennis en kunde een belangrijke plaats krijgt.

Instellingen en organisaties die gebruik maken van onze inzet

Meer Weten?

Inzet van het Crisis Zorg Team
vergroot de kwaliteit van zorg en waarborgt de veiligheid van medewerkers en patiënten.

Neem contact op