In verbinding samenwerken vergroot de kwaliteit en veiligheid


Meer informatie


Het Crisis Zorg Team

Is een team van ervaren ggz-agogen en psychiatrisch verpleegkundigen. Al onze teamleden hebben ruime ervaring binnen de:

  • Geestelijke gezondheidszorg
  • Forensische zorg
  • Jeugdzorg
  • verslavingszorg

Het Crisis Zorg Team is er voor zorgteams en organisaties die te kampen hebben met personeelstekorten, crisis situaties en veiligheidsvraagstukken.

Wij ondersteunen bij onveilige situaties wegens onderbezetting, ernstige gedragsproblematiek, stagnering in de behandeling van complexe casuïstiek en langdurige uitval van vast personeel.
"Wij streven naar een duurzame oplossing voor zorgteams en instellingen"


Door onze ervaring in crisissituaties is het Crisis Zorg Team instaat om andere zorgteams te ondersteunen.

Wij ondersteunen bij onveilige situaties wegens onderbezetting, ernstige gedragsproblematiek, stagnering in de behandeling van complexe casuïstiek en langdurige uitval van vast personeel.

Wij zetten ons in om de rust, stabiliteit en veiligheid te vergroten op de afdeling. Deze factoren hebben een positief effect op het ervaren van werkgeluk, we weten immers allemaal hoe belangrijk dit is. Dit doen wij door intensief samen te werken met de zorgteams. We nemen het werk niet over, maar staan naast het team en werken samen aan de oplossing voor de crisissituatie die zich op dat moment voordoet.

Ook bouwen we systemen in om een dergelijke situatie in de toekomst te voorkomen en streven we naar het creëren van een veilig leerklimaat waarin overdracht van kennis en kunde een belangrijke plaats krijgt.

Instellingen en organisaties die gebruik maken van onze inzet

Meer Weten?

Inzet van het Crisis Zorg Team vergroot de kwaliteit van zorg en waarborgt de veiligheid van medewerkers en patiënten.

Neem contact op